Listopad 2010

O SOUBORU

25. listopadu 2010 v 19:13 O SOUBORU


Soubor historického tance Anello

Soubor Anello založila při ZUŠ U Půjčovny 4 v Praze na Novém Městě v 90. letech 20. stol. Eliška Trojanová. Od roku 2008 soubor vede Klára Raková.

Italský název byl zvolen dle tance z 15. století a v překladu znamená Prstýnek. Členy souboru jsou žákyně a žáci I. i II. stupně Základní umělecké školy U Půjčovny 4. Společně sestavujeme široký repertoár historických tanců od 15. do 18. století, tedy od rané renesance po klasicismus, od lidových bránlů, přes měšťanské kontratance až k dvorským ballettům.
Soubor pravidelně vystupuje na školních koncertech; vzhledem ke zvláštnímu charakteru tanců jsou vybírána místa s atmosférou historického prostředí
(renesanční dům ZŠ v Jindřišské, sál Týnské školy v Melantrichově ulici). Během školního roku a především v létě jezdíme na hrady a zámky (Točník, Červená Lhota) a spolupracujeme s dalšími školami (ZŠ Jindřišská, ZŠ Botičská, ZUŠ Turnov), pro něž vytváříme vzdělávací pořady.

Tance jsou doprovázeny živou hudbou - souborem Villanella tento ansámbl je složen ze zobcových fléten, kytary, Loutny, lyry, violoncella a bicích nástrojů.


Výuka je koncipována jako kompenzace intelektuální činnosti ve školách. Učíme se správnému držení těla, uvolnění a zároveň zpevňování celého těla, prostorové orientaci. Pohybovými hrami a zpěvem lidových písní rozvíjíme hudebnost a rytmičnost. Improvizačními etudami a poslechem dobové hudby zapojujeme vlastní fantazii. Pracujeme též se scénickými, výrazovými a divadelními prvky. Přestože je výuka kolektivní (cca 10 dětí), přistupujeme ke každému dítěti jako k individuální osobnosti, snažíme se podchytit jeho vrozené tvůrčí schopnosti.
Během poznávacích výletů po různých místech spjatých s historií a při společných vystoupeních na hradech a zámcích se v dětech pěstuje vzájemné sociální cítění.


KONTAKT

25. listopadu 2010 v 19:06 KONTAKT

klara.rakova@email.cz
736 607 758

ANELLOPROGRAM

25. listopadu 2010 v 19:01 PROGRAM

Více informací na Facebooku


REPERTOÁR

25. listopadu 2010 v 18:54 REPERTOÁR

Videa z našich vystoupení

Soubor Anello se věnuje tancům od ranné italské renesance přes dvorské vrcholně rensanční tanece ze sbírek Il Ballarino, Le Gratie D´Amore

Francouzské baránly, tancům z Arbeaouovy orchesographie, Anglické Kontratace Johna Playforda a okrajově se věnujeme vysokému tanečnímu stylu La belle Danse.Ranná Renesance

Voltati inCa Rosina - Giovanni Ambrosio / Guglielmo Ebreo da Pesaro
Anello- Domenico da Piacenza
Fiore de Virtu
- Guglielmo Ebreo da Pesaro
Belfiore - Domenico da Piacenza
Gelosia - Domenico da Piacenza

Vrcholná Italská Renesance

Villanella
il Villanco
Dolce Amoroso Fuoco
Bassa Toscana
Lo Spagnoletto
Bizzaria D´Amore
Bassa Pompilia
Spagnoletta Nuova
Chiara Stella
Ballo del Fiore

Anglické Baroko

Parson´s Farewell
Gethering peascods
Maids Morris
The Spring
The Black nag
Nonesuch
The Happy Pair
Dargason
Lulle me beyond thee